Katarzyna (Manterys, 3-11-1878 – ) & Piotr Kramarz (1864 – )
Minimize

Katarzyna (Manterys, 3-11-1878 – ) & Piotr Kramarz (1864 – ) were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 1-11-1895.

Piotr's parents were Paweł Marianna Kramarz (Kozera).2

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L14724

Katarzyna (Manterys, 3-11-1878 – ) & Piotr Kramarz (1864 – )
Minimize

Katarzyna (Manterys, 3-11-1878 – ) i Piotr Kramarz (1864 – ) wzięli ślub w kościele św. Wita, Modestai Krescencji w Nasiechowicach w 1-11-1895 roku.1

Piotra rodzice – Paweł Marianna Kramarz (Kozera).2

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L14724

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use