Katarzyna Jadwiga Manterys (29-10-1848 – )
Minimize
Katarzyna Jadwiga was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Witnesses to her baptism were Wojciech and Katarzyna Manterys (possibly her father’s brother and wife). Her parents lived in Zarogów.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Katarzyna Jadwiga Manterys (29-10-1848 – )
Minimize
Katarzyna Jadwiga była chrzczona w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech i Katarzyna Manterys (możliwe, że brat jej ojca i jego żona) Jej rodzice mieszkali w Zarogowie.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use