Jolanta (Manterys, 25-5-1969 – ) & Witold (14-6-1966) Opiłka
Minimize

Jolanta Joanna Manterys (25-5-1969 – ) and Witold Opiłka were married on 7-9-1991. Witnesses were Wit Grabowski (27) and Lidia Paś (22), both from Smoleń.1

Wintesses to Jolanta’s birth were Jan Czyż (30) from Sosnowiec and Irena Smok (35) from Kalina Rędziny.2

Jolanta was baptised on 20-7-1969. Witold was baptised on 24-7-1966. His parents were Roman and Teresa Opiłka (also nee Opiłka).3

1,2,3. Birth, death and marriage records from the Miechów parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1060904 and the same record re-photographed in 2014 (photo ref: 2579)

Jolanta (Manterys, 25-5-1969 – ) & Witold (14-6-1966) Opiłka
Minimize

Jolanta Joanna Manterys (25-5-1969 – ) i Witold Opiłka Wzięli ślub 7-9-1991. Świadkami byli Wit Grabowski (27) i Lidia Paś (22), oboje ze Smoleia.1

Świadkami chrztu byli Jan Czyż (30) ze Sosnowcai Irena Smok (35) z Kaliny Rędziny.2

Jolanta chrzczona 20-7-1969. Witold chrzczony 24-7-1966. Jego rodzice Roman i Teresa Opiłka (również jej panieńskie nazwisko).3

1,2,3. Akta parafii w Miechowie. Zdjęcie z roku 2013 (nr: p1060904) i ponownie w 2014 (nr: 2579)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use