Jan Manterys (19-1-1886 – )
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Jan Manterys (19-1-1886 – )

Jan Manterys (19-1-1886 – )
Minimize

Jan Manterys (19-1-1886 – ) left Zarogów for Mała Slońca, near Tczew, where he bought a farm which he later sold to his nephew Tadeusz Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004). He was buried in Tczew but for some reason his body was moved to either a different plot or cemetery.

Jan Manterys (19-1-1886 – )
Minimize

Jan Manterys (19-1-1886 – ) wyjechał z Zarogowa do Małej Słońcy w okolicach Tczewa, gdzie kupił gospodarstwo, które potem odsprzedał swemu bratankowi Tadeuszowi Manterys (21-10-1921 – 31-12-2004). Jan został pochowany w Tczewie, ale z nieznanych powodów ciało przeniesiono do innego grobu lub na inny cmentarz.

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use