- Jan Manterys (15-6-1916 – 16-11-1972) gravestone, Communal Cemetery of Krakow – Rakowice
- Jan Manterys (15-6-1916 – 16-11-1972) nagrobek, Cmentarz Komunalny w KrakowieRakowice

- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie

Jan Manterys (15-6-1916 – 16-11-1972)
Minimize
Jan Manterys (15-6-1916 – 16-11-1972)
Minimize
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use