Jan Manterys (1-2-1726 – )
Minimize

Jan Manterys’ (1-2-1726) godparents were Jan Grabowski and Katarzyna Nierzędela.

Originally recorded in Szczepanowice parish.

Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img_2319

Jan Manterys (1-2-1726 – )
Minimize

Rodzice chrzestni Jana Manterysa (1-2-1726) byli Jan Grabowski i Katarzyna Nierzędela.

Orginalnie zapisane w parafii Szczepanowice.

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. img_2319)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use