Jan Manterys (10-10-1968 – )
Minimize

Jan Manterys (10-10-1968 – ) is a plumber. Does casual work on building sites. Was married to Aneta.

Jan Manterys (10-10-1968 – )
Minimize

Jan Manterys (10-10-1968 – ) jest hudraulikiem, pracując doraźnie przy budowie. Miał żonę Anetę.

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use