Jacenty (15-8-1816 – 30-3-1871) & Katarzyna (Pasińska, ca.1820 – 1899) Manterys
Minimize

Jacenty and Katarzyna lived in Pojałowice and were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 25-1-1836.1 Jacenty was a small farmer.2

His godparents were Sebastian Maskisz (39) & Walenty Bajda (480, both from Pojałowice.3

Witnesses to the death of Jacenty were Mateusz Kukieła (42) from Zarogów & Andrzej Przudzik (43) from Pojałowice.4

Katarzyna's parents were Jakub & Helena Pasiński (Stefańska).5

1,5. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo taken 2016 (E Jakubas) ref: K1156

2. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, photo ref: img_5243

4. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2260

Jacenty (15-8-1816 – 30-3-1871) & Katarzyna (Pasińska, ca.1820 – 1899) Manterys
Minimize

Jacenty i Katarzyna mieszkali w Pojałowicach. Ślub wzięli w 25-1-1836(1) w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jacenty był małorolnym włościaninem.2 

Jego rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Maskisz (39) i Walenty Bajda (48), zarówno z Pojałowice.3

Świadkami śmierci Jacentego byli Mateusz Kukieła (42) z Zarogowa i Andrzej Przudzik (43) z Pojałowic.4

Katarzyny rodzice – Jakub & Helena Pasiński (Stefańska).5

1,5. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, 2016 (E Jakubas) zdjęcie K1156

2. Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

3. Księgi parafialne kościołaśw. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach, zdjęcie img_5243

4. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr. 2260

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use