Józef Manterys (3-1970 – )
Minimize

Józef Manterys (3-1970 – ) is a farmer and lives near his parents in Pojałowice. Was married to Dorota Pielawska.

Józef Manterys (3-1970 – )
Minimize

Józef Manterys (3-1970 – ) Rolnik. Mieszka blisko rodziców w Pojałowicach. Był żonaty z Dorotą Pielawską.

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use