Józef Manterys (3-1717 – )
Minimize
Józef Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Józef Manterys (3-1717 – )
Minimize
Józef Manterys był chrzczony w kościele Św. Wojciecha w Sławicach,

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use