Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959)


(From left): Bronisław Manterys (20-3-1899 – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959), Agnieszka  Manterys (Włosek, 3rd wife, – 1913), Mieczysław  Manterys (sitting on ground, 16-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz  Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław  Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966) 

(Od lewej): Bronisław Manterys (20-3-1899 – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959), Agnieszka Manterys (Włosek, – 1913, 3-cia żona Tomasza Manterysa), Mieczysław Manterys (siedzi na ziemi, 18-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966)

  
Józef (7-9-1894 – 25-3-1959) & Bronisława (Cicha, ca.1896 – 29-11-1973) Manterys gravestone/nagrobek, Nasiechowice

Józef (7-9-1894 – 25-3-1959) & Bronisława (Cicha, ca.1896 – 29-11-1973)
Minimize

Józef Manterys remained on the family property in Pojałowice. His children continued to farm that land.1

Józef (7-9-1894 – 25-3-1959) & Bronisława (Cicha, ca.1896 – 29-11-1973) were married on 20-6-1921 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.2

Bronisława's parents were Marcin & Zofia Cichy (Morawczyk).3

1. Source not recorded

2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: MG9819

Józef (7-9-1894 – 25-3-1959) & Bronisława (Cicha, ca.1896 – 29-11-1973)
Minimize

Józef Manterys pozostał na ojcowiźnie w Pojałowicach. Pozostawił dzieci, które nadal prowadziły gospodarstwo rolne.1

Józef (7-9-1894 – 25-3-1959) & Bronisława (Cicha, ca.1896 – 29-11-1973) wzięli ślub 20-6-1921 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.2

Bronisławy rodzice – Marcin & Zofia Cichy (Morawczyk).3

1. Source not recorded

2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: MG9819


© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use