Józef (1853 – ) & Wiktoria (Dela, 1863 – 7-8-1906) Manterys
Minimize

Józef Manterys (1853 – ) & Wiktoria Dela (1863 – 7-8-1906) were married in 1882 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1 (It is possible he is the same person as a Józef Manterys (5-1-1852 – 12-16-1908) who married Marianna Miszczyk, who may then have been his second wife. But this has not been verified2).

Witnesses to the death of their son Jan Manterys (15-5-1883 – 26-11-1883) were Bartłomiej Włudarz (40) and Wit Franczyk (60), both koloniści from Nasiechowice.3

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. From the research of Eugeniusz Jakubas
2. Manterys.com assumption
3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: 2341

Józef (1853 – ) & Wiktoria (Dela, 1863 – 7-8-1906) Manterys
Minimize

Józef Manterys (1853 – ) poślubił Wiktorię Delę (1863 – 7-8-1906) w 1882 w kościele św. Wita, Modestyi Krescencji w Nasiechowicach.1 Możliwe, że jest to ten sam Józef Manterys (5-1-1852 – 12-16-1908), który był mężem Marianny Miszczyk, możliwie jego drugiej żony, jednak nie jest to potwierdzone.2

Świadkowie śmierci ich syna Jana Manterysa (15-5-1883 – 26-11-1883) byli Bartłomiej Włudarz (40) i Wit Franczyk (60), obojekoloniści Nasiechowic.3


1. Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, ze zbiorów Eugeniusza Jakubasa
3. Założenie na stronie: Manterys.com
2.Księgi parafialne kościoła św. Wita, Modesty i Krescencji w Nasiechowicach, zdjecie "Spis treści 2"

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use