Helena (Manterys) & Paweł Żurek
Minimize
Helena and Paweł lived in Pojałowice. A child (name unknown) of theirs was married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, in 1821.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Helena (Manterys) & Paweł Żurek
Minimize
Helena i Paweł mieszkali w Pojałowicach. Ich dziecko (imię nie znane) wzięło ślub w 1821 w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use