Helena (Manterys, 20-3-1910 – ) & Daniel Porębski
Minimize

Godparents to Helena Porębski (Manterys, 20-3-1910 – ) were Florian Manterys (most likely her uncle) and Agnieszka Dymek. Witnesses to her birth were Antoni Nawrot (42) and Franciszek Kardas (47) – both farmers.

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: p1080037

Helena (Manterys, 20-3-1910 – ) & Daniel Porębski
Minimize

Rodzice chrzestni Heleny Porębskiej (Manterys, 20-3-1910 – ) byli Florian Manterys (prawdopodobnie jej stryj – brat ojca) i Agnieszka Dymek. Świadkami narodzin Antoni Nawrot (42) i Franciszek Kardas (47) – oboje rolnicy.

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. p1080037)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use