Helena Manterys (1-2-1906 – )
Minimize

Helena Manterys was a teacher. Her married name is unknown. Her son (name unknown) likely resided in Bytom.

Helena Manterys (1-2-1906 – )
Minimize

Helena Manterys była nauczycielka. Jej nazwisko panieńskie nie jest znane. Jej syn jest chyba w Bytomiu.

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use