Minimize

Franciszek Manterys ( – 1949)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Łucja Manterys
Franciszek (ca.1880 – 1949) & Łucja Manterys (Małkiewicz, ca.1882 – 1959)
Minimize

Franciszek (ca.1880 – 1949) & Łucja Manterys (Małkiewicz, ca.1882 – 1959) were married on 25-9-1907 in Sławice Szlacheckie. Witnesses to the wedding were Florian Manterys (30), who was likely his brother, and Leon Dynka (33). Their wedding was publicly announced (banns) on 12-9-1907. They were farmers in Sławice Szlacheckie. Franciszek Manterys’ father was Jan. His mother was Marianna Manterys (Łazarczyk, ca.1845 – ), who was deceased at the time of Franciszek’s wedding.1

Godparents to their son Edward Manterys (23-5-1920 – 29-6-1920) were Wincenty Cała and Wiktoria Manterys (possibly his cousin before she married Józef Chyży two years later). Witnesses were Florian Manterys (likely his father’s brother, aged 44) and Piotr Skucha (35) – both farmers from Sławice Szlacheckie.2

A Franciszek Manterys (age 48 on 1-2-1948) was recorded as being a witness to the wedding of Jan Miszczyk.3

Source: Birth, death and marriage records from the Sławice Szlacheckie parish, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) p1080012 & (2) p1080060, (3) p1080070

Franciszek (ca.1880 – 1949) & Łucja Manterys (Małkiewicz, ca.1882 – 1959)
Minimize

Franciszek (ca.1880 – 1949) i Łucja Manterys (Małkiewicz, ca.1882 – 1959) wzięli ślub 25-9-1907 w Sławicach Szlacheckich. Świadkowie: Florian Manterys (30), prawdopodobnie jego brat, oraz Leon Dynka (33). Zapowiedzi ich ślubu publicznie ogłoszone 12-9-1907. Byli rolnikami ze Sławic Szlacheckich. Ojcem Franciszka Manterysa był Jan. Jego matka była Marianna Manterys (Łazarczyk, ca.1845 – ), która nie żyła w czasie ślubu.1

Rodzicami chrzestnymi ich syna Edwarda Manterysa (23-5-1920 – 29-6-1920) byli Wincenty Cała i Wiktoria Manterys (możliwie, że Wiktoria była krewną Edwarda. Ona poślubiła Józefa Chyżego dwa lata potem). Świadkami byli Florian Manterys lat 44 (możliwe, że Florian był bratem ojca Edwarda) i Piotr Skucha (35) – oboje rolnicy ze Sławic Szlacheckich.2

Franciszek Manterys (mający lat 48 w dniu 1-2-1948) był świadkiem na ślubie Jana Miszczyka.3

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach parafialnych w Sławicach Szlacheckich: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) p1080012 & (2) p1080060, (3) p1080070)


- Wedding of a daughter of Franciszek ( – 1949) and Łucja Manterys.
- Ślub jednej z córek Franciszka ( – 1949) i Łucji Manterys.
1 - Wiktoria Chyży (Manterys)
2 - Zdzisława Markiewicz (Manterys) 12-5-1928 – 5-11-2010
3 - Marianna Manterys (Manterys)
4 - Dobrosław Chyży (15-5-1928 – )
5 - Łucja Manterys (Franciszek wife/żona)
6 - Unknown daughter of Franciszek & Łucja Manterys (Nieznana córka Franciszka & Łucji Manterys)
7 - Franciszek Manterys ( – 1949)
8 - Katarzyna Kałwa (Manterys) 1872 – 10-3-1955
9 - Florian Manterys (1867 – 27-8-1953)
10 - Józef Manterys (23-1-1930 – )
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use