Franciszek Manterys (3-1748 – )
Minimize

Franciszek Manterys (3-1748 – ) was baptised in Miechów. His parents Łukasz and Regina resided in Szczepanowice. A witness to his birth was Zofia Adamczyk from Smrokowa. 

Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: img2341

Franciszek Manterys (3-1748 – )
Minimize

Franciszek Manterys (3-1748 – ) był chrzczony w Miechowie. Jego rodzice Łukasz i Regina mieszkali w Szczepanowicach. Świadkiem narodzin byla Zofia Adamczykowa ze Smrokowa. 

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. img2341)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use