Franciszek (13-9-1860 – 29-8-1942) & Marianna (Jakubas, ca.1869 – 7-12-1936) Manterys
Minimize

Franciszek Manterys (13-9-1860 – 29-8-1942) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His parents lived in Zarogów.1

Franciszek  & Marianna (Jakubas, ca.1869 – 7-12-1936) Manterys were married on 12-11-1886 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.2

Marianna's parents were Jakub and Marianna Jakubas (Gruczał).3

1. Parish records in the Kielce Diocesan Archives

2,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L15025

Franciszek (13-9-1860 – 29-8-1942) & Marianna (Jakubas, ca.1869 – 7-12-1936) Manterys
Minimize

Franciszek Manterys  (13-9-1860 – 29-8-1942) był chrzczony w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jego rodzice mieszkali w Zarogowie.1

Franciszek  & Marianna (Jakubas, ca.1869 – 7-12-1936) Manterys wzięli ślub 12-11-1886 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.2

Marriany rodzice – Jakub i Marianna Jakubas (Gruczał).3

1. Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

2,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L15025

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use