Minimize


Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928) on left with husband Tomasz and daughters Ilona (1914 – 1994) & Maria (1911 – 2010)
Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928) pierwsza od lewej z mężem i córkami Iloną (1914 – 1994) i Marią (1911 – 2010)(From left): Bronisław Manterys ( – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959), Agnieszka  Manterys (Włosek, 3rd wife, – 1913), Mieczysław  Manterys (sitting on ground, 16-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz  Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław  Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966) 

(Od lewej): Bronisław Manterys ( – 1945), Marianna Urbańska (Manterys) 20-11-1896 – 19-11-1982, Józef Manterys (7-9-1894 – 25-3-1959), Agnieszka Manterys (Włosek, – 1913, 3-cia żona Tomasza Manterysa), Mieczysław Manterys (siedzi na ziemi, 18-6-1907 – 25-4-1982), Tomasz Manterys (21-12-1840 – 9-2-1916), Jan Manterys (22-6-1893 – 8-9-1977), Elżbieta Zaręba (Manterys) (19-11-1891 – 11-5-1928), Władysław Manterys (15-6-1900 – 22-1-1966)

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba
Minimize

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba were married on 2-10-1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.1

Their daughter Maria farmed in Łękowice and Jolanta lived in Kraków. Elżbieta was also known as Halszka.2

Tomasz's parents were Paweł & Łucja Zaręba (Kmiecik).3

1,3. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L13993

2. Source not recorded

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba
Minimize

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba wzięli ślub 2-10-1909 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

Ich córka Maria hodowała w Łękowicach, a Jolanta mieszkała w Krakowie. Elżbieta była również znana jako Halszka.2

Tomasza rodzice – Paweł & Łucja Zaręba (Kmiecik).3

1,3. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L13993

2. Źródło nie zostało zarejestrowane

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use