Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba
Minimize

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba were married in 1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2014, photo ref: “Spis treści 3”

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) & Tomasz Zaręba
Minimize

Elżbieta (Manterys, 19-11-1891 – 11-5-1928) i Tomasz Zaręba wzięli ślub w 1909 roku w kościeleśw. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

1. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2014 roku, nr: “Spis treści 3”

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use