Cecylia (Manterys, 7-11-1906 – 20-1-1996) & Aleksander Włudarz
Minimize

Cecylia (Manterys, 7-11-1906 – 20-1-1996) and Aleksander Włudarz were married in 23-5-1928 in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. They lived in Dziewięcioły. Cecylia was likely from Zarogów because her parents lived there.1

Aleksander's parents were Franciszek and Wiktoria Włudarz (Jakubas).2

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016 (E Jakubas), photo ref: MG9911

Cecylia (Manterys, 7-11-1906 – 20-1-1996) & Aleksander Włudarz
Minimize

Cecylia (Manterys, 7-11-1906 – 20-1-1996) i Aleksander Włudarz wzięli ślub w 23-5-1928 roku w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Mieszkali w Dziewięciołach. Cecylia prawodpodobnie była z Zarogowabo jej rodzice tam mieszkali.1

Aleksandra rodzice – Franciszek and Wiktoria Włudarz (Jakubas).2

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakunas), nr: MG9911

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use