Bronisław Manterys (18-9-1916 – 16-11-1994)
 


Bronisław (18-9-1916 – 16-11-1994) & Bronisława (2-9-1918 – 18-5-1996) Manterys gravestone/nagrobek, Nasiechowice

Bronisław (18-9-1916 – 16-11-1994) & Bronisława (Nowak, 2-9-1918 – 18-5-1996) Manterys
Minimize

Bronisław Manterys (18-9-1916 – 16-11-1994) was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. His godparents were Franciszek Maleta and Barbara Maj. Witnesses to his birth were Wincenty Szadkowski (45) and Józef Grzegorzko (50), both copyholders from Pojałowice.1

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo taken 2016, photo ref: img_3028

bronisław (18-9-1916 – 16-11-1994) & bronisława (nowak, 2-9-1918 – 18-5-1996) manterys
Minimize

Bronisław Manterys (18-9-1916 – 16-11-1994) został ochrzczony w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Jego chrzestnymi byli Franciszek Maleta i Barbara Maj, świadkami jego urodzin byli Wincenty Szadkowski (45) i Józef Grzegorzko (50), obydwie czynszownicy z Pojałowic.1

1. Księgi parafialne w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, w Nasiechowicach. Zdjęcie zrobione 2016, zdjęcie: img_3028

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use