Apolonia (Manterys, 5-2-1838 – 1911) & Feliks Dziura (ca.1844 – )
Minimize

Apolonia & Feliks were married in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice, on 27-6-1854.

Feliks's parents were Bartłomiej and Elżbieta Dziura.2

1. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K1200

2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: K844

Apolonia (Manterys, 5-2-1838 – 1911) & Feliks Dziura (ca.1844 – )
Minimize

Apolonia i Feliks ślub wzięli w 27-6-1854r w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach.1

Feliksa rodzice – Bartłomiej and Elżbieta Dziura.2

2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie zrobione przez Eugeniusza Jakubasa 2016, nr K1200

2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie zrobione przez Eugeniusza Jakubasa 2016, nr K844

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use