Anna Manterys (26-7-1760 – )
Minimize
Anna Manterys was baptised in St Wojciech’s church, Sławice.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Anna Manterys (26-7-1760 – )
Minimize
Anna Manterys była chrzczona w kościele Św. Wojciecha w Sławicach,

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use