Andrzej & Katarzyna Manterys (late 17th Century)
Minimize

Andrzej & Katarzyna Manterys were at the baptism of their son Benedykt on 17-4-1701. They were from the Kalina Wielka parish. Godparents to Benedykt were Andrzej Hebdowski & another (name illegible) on records.1

This same Katarzyna was also possibly the godmother to a Katarzyna Piech baptised 23-10-1705, whose parents were Walenty & Anna Piech & the godfather was Paweł Ofuchowski (or Osuchowski).2

Source: Birth, death and marriage records from the Archdiocesan Archives in Kielce, Poland. Photo taken 2013, photo ref: (1) img_2309 & (2) img_2313

Andrzej & Katarzyna Manterys (late 17th Century)
Minimize

Andrzej i Katarzyna Manterys byli rodzicami Benedykta, który był chrzczony 17-4-1701 wparafii Kalina Wielka. Rodzice chrzestni Andrzej Hebdowski iinna osoba (nieczytelna).1

Możliwie, że Katarzyna Manterys była matką chrzestną dla Katarzyny Piech (23-10-1705), której rodzice byli Walenty i Anna Piech, a ojcem chrzestnym Paweł Ofuchowski (albo Osuchowski).2

Źródła: Zdjęcia zrobione w 2013 r. w Archiwach Diecezjalnych w Kielcach: Akta urodzin, zgonów i ślubów (zdjęcie nr. (1) img_2309 & (2) img_2313)

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use