Agnieszka Manterys (3-1-1867 – )
Minimize
Agnieszka Manterys was baptised in St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Her parents lived in Zarogów.

Source: Parish records in the Kielce Diocesan Archives
Agnieszka Manterys (3-1-1867 – )
Minimize
Agnieszka Manterys była chrzczona w kościele p.w. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Nasiechowicach. Jej rodzice mieszkali w Zarogowie.

Źródła: Księgi parafialne w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use