Minimize


From left/od lewej: Agata Włosek (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979, Maria Pietras (Manterys) & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957)
- See on the genealogical tree
- Znajdź na Drzewie
Agata Włosek (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979 & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957) gravestone/nagrobek, Nasiechowice.
- The age on the grave marking (pictured) is incorrect. Her official birth records states she was born on 27-1-1891
- Wiek na grobie (oznakowanie na zdjęciu) jest nieprawidłowy. Jej oficjalny zapis urodzeń podaje że urodziła się w 27-1-1891

 

Agata Włosek (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979 & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957) gravestone/nagrobek, Miechów.
- The age on the grave marking (pictured) is incorrect. Her official birth records states she was born on 27-1-1891
- Wiek na grobie (oznakowanie na zdjęciu) jest nieprawidłowy. Jej oficjalny zapis urodzeń podaje że urodziła się w 27-1-1891 

Agata (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979 & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957)
Minimize

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) were married on 28-1-1909 in St Wit, Modest and Krescencja’s church in Nasiechowice.1

Szczepan's parents were Jan and Magdalena Włosek (Ryło).2

Agata Włosek (Manterys) was born in Zarogów and later lived in Miechów.3

1,2. Parish records in the St Wit, Modest and Krescencja’s church, Nasiechowice. Photo by E Jakubas, taken 2016, ref: L13988
3. Knowledge of manterys.com

Agata (Manterys) 27-1-1891 – 29-6-1979 & Szczepan Włosek (25-12-1886 – 14-3-1957)
Minimize

Agata (Manterys, 8-11-1891 – 29-6-1979) & Szczepan Włosek b.25-12-1886 – 14-3-1957) wzięli ślub 28-1-1909 w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice.1

Szczepana rodzice – Jan i Magdalena Włosek (Ryło).2

Agata Włosek (Manterys) urodziła się w Zarogowie i pózniej mieszkała w Miechowie.3 

1,2. Akta w parafii św. Wita, Modesta i Krescencji, Nasiechowice. Zdjęcie z 2016 roku (E Jakubas), nr: L13988
3. Znajomość manterys.com

© 1998 – 2018
Privacy Statement | Terms Of Use